Phim cách nhiệt 3M chính hãng và các gói sản phẩm

Phim cách nhiệt 3M chính hãng hiện đang có 3 gói sản phẩm chính Phim cách nhiệt 3M hiện nay có 3 gói sản phẩm đó là gói siêu cấp Crystalline (CR), gói cao cấp Color Stable (CS) và gói Eco. Mỗi gói sẽ có công dụng và mức giá cả khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn nhất

TƯ VẤN NGAY GỬI BÁO GIÁ